Studium v zahraničí - Jazykové pobyty v cizině

Jak, proč a za kolik?

Pokud je Vaším cílem naučit se plynule komunikovat cizím jazykem rychle, kvalitně a s jistotou, potom čtěte dále...

1. Jak velké finanční prostředky budu v zahraničí potřebovat?

    * Když vezmeme v úvahu, že máte školu, ubytování, letenku a pojištění již zaplacené před odjezdem, další výdaje budou jen ve Vašich rukách. Extra aktivity, vstupy a nákupy jsou na Vašem uvážení, nejsou povinné a výši útraty můžete ovlivnit vlastním hospodařením. Doporučené kapesné je cca EUR 50 až 80 na týden. Vývoj kurzu české koruny dlouhodobě nahrává široké veřejnosti k účasti na zahraničních studijních pobytech, protože ty jsou tím pádem stále levnější. Děti potřebují kapesné pouze na suvenýry, protože vše ostatní mají zajištěno.

2. Jak dlouho bych měl v zahraničí studovat, abych se zlepšil  o stupeň?

    * Dva až tři měsíce jsou ideální dobou, kdy se rozmluvíte, rozšíříte znalosti gramatiky a určitě se zlepšíte minimálně o jeden stupeň. Vše záleží na Vaší ctižádosti. Měsíční kurz je dobré opakovat několik let za sebou, a proto pokud už chcete zásadně změnit svoje vyjadřovací schopnosti v angličtině, tak si najděte dostatek času a bude to jednou pro vždy, ale za předpokladu, že po návratu v zaměstnání s angličtinou budete pokračovat na denní bázi.

3. Přesvědčte mě, proč jet do zahraničí?

    * Vy ji ještě nemáte tu správnou motivaci? V zahraničí ji určitě získáte, protože budete cítit pokroky každý den. Ve škole na Vás budou milí, budou používat angličtinu Vám srozumitelnou a přispějí k tomu, že budete s programem spokojeni. Nejdůležitější je, být si vědom toho, že jazykový kurz v zahraničí je nutná podmínka ke zvládnutí plynulé komunikace, protože při docházení do kurzu v Čechách většinou po návratu z lekce domů, už nevíte, co jste probírali ve vyučování a máte řadu povinností v rodině a do práce či školy. Toto vše v zahraničí odpadá a tam se věnujete jenom tomu, abyste překonali jazykovou bariéru.