Kam směřuje školství?

Bez ohledu, zda se ptáme na soukromé nebo státní školství u nás, musíme si uvědomit, že výhledově Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude zastávat funkci koordinátora celoživotního vzdělávání a kultury. Již nyní můžeme sledovat tyto tendence. Náš školský systém prochází změnami a kopíruje vývoj politické scény a společnosti samotné po roce 1989.

Jelikož nové století klade důraz na komunikační dovednosti a emoční vyspělost člověka, můžeme postupně ve svém životě na vlastních dětech či vnoučatech zaznamenávat, jak ustupuje zaměření výuky pouhého čtení, psaní a počtů výuce směřující k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte a jeho motivaci uspět ve společnosti již v prvních ročnících povinné školní docházky.

Za léta své praxe v mezinárodním školství, jsem se setkávala s obojím, jak chválou, tak kritikou školských systémů jednotlivých zemí. Osobně se přikláním ke chvále českého školství, přestože jsem si vědoma jeho nedostatků, a nevidím nejmenší obavy o jeho budoucnost.

V současné době se platí školné v mateřských školách a nikdo neprotestuje. Rodiče platí již několik let za své malé děti a většina populace o tom ani neví. Nezadržitelně se blíží zavedení školného na veřejných vysokých školách. Tudíž před Vámi bude stát další rozhodování: zda podpoříte své potomky ve studiu doma, v Evropské Unii nebo jinde ve světě. V každém případě se Vám vrátí peníze investované do jazykové průpravy své nebo svých dětí, ať už v podobě vlastního uplatnění nebo možnosti bezplatného vysokoškolského studia např.v Německu nebo v Dánsku. Bude záležet na rodičích a dětech samotných, jak rychle a kvalitně se cizímu jazyku naučí. My jsme tady od toho, abychom Vám poskytli pomoc v podobě zprostředkování či poradenství. Neváhejte a zavolejte nám již dnes.