Jak studovat angličtinu?

angličtinaAnglicky se naučíte jedině tehdy, když se budete soustavně věnovat studiu gramatiky, opakovat si slovíčka, vyhledávat příležitosti ke konverzaci a poslouchat anglická rádia či se dívat na anglické televizní kanály. Naučit se anglicky je mnohem těžší než odmaturovat. Je to běh na dlouhou trať. Jazykové kurzy v zahraničí by Vás průběžně měly motivovat. Nemyslete si, že pojedete na týden do jazykové školy v Anglii a zvládnete středoškolskou angličtinu. V zahraničních školách se učí podle moderních učebnic a metodami, které jsou běžně používány i v českých jazykových školách, ale na rozdíl od jedné lekce angličtiny týdně, kdy se ani nestačíte soustředit na probíranou látku, v zahraničí máte celý svůj program zaměřen na komunikaci v angličtině nepřetržitě 24 hodin denně.

Neočekávejte však nemožné, výsledky trvalejšího rázu se dostavují až po měsíci tvrdé práce. Obecně se doporučuje už mírně pokročilým, aby vycestovali a potom jim měsíční pobyt dá takový pokrok jako další roční studium doma. Pokud chce vycestovat úplný začátečník, potom mu doporučujeme základní přípravu před odjezdem a pobyt na 3 měsíce, kdy se vrátí s velmi dobrými komunikačními dovednostmi. Lze říci, že nerodilý mluvčí se bude potýkat s učením se cizímu jazyku celý život a jeden pobyt v zahraničí nevyřeší potřebu dokonalosti v cizím jazyce navždy. Velký rozdíl mezi učením se doma a v zahraničí je to, že v zahraničí jste zatahováni do cizojazyčných aktivit a konverzace každou minutou pobytu v cizině a tím se odbourává jazyková bariéra a nastává pokrok v kvalitě cizojazyčné komunikace. Doma máte stále nějaké únikové cesty. Existuje řada mezinárodních zkoušek z jednotlivých světových jazyků a až tehdy, když dosáhneme uspokojivých výsledků v komunikaci bez omezení i ve složitých situacích a zvládneme zkoušky, si lze říci: naučil jsem se cizí jazyk téměř jako rodilý mluvčí.

Pobyt v zahraničí Vám pomůže překonat komunikační bariéru, zejména pokud jste již delší čas na stejné úrovni. Kromě znalosti jazyka budete obohaceni o poznání místních kultur a tradic. Studium v zahraničí Vás naučí okamžité reakci, spoustě nových výrazů, upevníte si znalosti gramatiky, získáte sebedůvěru a seznámíte se s lidmi z celého světa, protože výuka probíhá v mezinárodně smíšených třídách.